Välkommen till Nordiska ESD-rådets hemsida

Nordiska ESD-rådet arbetar för att förebygga skador på elektronik orsakade av statisk elektricitet. Rådet består av representanter från en rad företag, vilka hanterar ESD-skyddsfrågor i sin verksamhet.

Nordiska ESD-rådet deltar i internationellt standardiseringsarbete, tar fram underlag till föreskrifter, bidrar till utbildning på området genom rapporter, konferenser och utbildningsmaterial samt samarbetar med SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut vad gäller godkännande av ESD-skyddsmateriel.

Gällande standard.
Inom ESD tillämpas i stor utsträckning den internationella standarden IEC 61340-5-1. Edition 1.0 2007-08 ” Electrostatics – Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena –General requirements”

Standarden finns enbart i en engelsk version och kan beställas på
www.sis.se.

Funktionskontroll av ESD-skyddsutrustning

Nordiska ESD-rådet har utformat en instruktion för funktionskontroll av ESD-skyddsutrustning. Dokumentet ligger som ett Word-dokument, vilket gör att det enkelt kan anpassas till ditt företag.

  

NER Introduktionsutbildning

Rekommendation Systemresistans

Stadgar NER

Möte Nordiska ESD-rådet