Bild från Cochlear BAS

Standardiseringsarbete 

De företag som tillverkar, monterar, underhåller eller på annat sätt hanterar elektronik i sin verksamhet, påverkas direkt eller indirekt av kraven och rekommendationerna i de internationella standarderna IEC 61340 & ANSI S20.20.

Inom SEK (Svensk Elstandard) svarar den tekniska kommittén TK101 för det svenska remissarbetet inom elektrostatik. TK101 utser också Sveriges representanter i det internationella standardiseringsarbetet som bedrivs i IEC TC 101.
En viktig del av Nordiska ESD-rådets verksamhet, är att analysera och påverka förslag från IEC till nya ESD-standarder, eller förslag till förändring av befintliga standarder. Syftet med arbetet är att klarlägga vilken praktisk påverkan en standard-förändring får på nordisk elektronikindustri.

 Nätverk

 Genom Nordiska ESD-rådet ingår medlemmarna i ett nätverk med spetskompetens inom ESD-området. Erfarenheter och kunskap utbyts på ett naturligt och verklighetsanknutet sätt, vilket är mycket värdefullt och till stor hjälp i det dagliga arbetet kring ESD-frågor.

Bild från Ericsson AB, Borås